Tumblelog by Soup.io
  • lifeless
  • ShinzoGekai
  • mrs-cosmos
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viaszydera szydera
5210 dad3 500
Reposted fromAlcea Alcea viaszydera szydera

January 20 2018

To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxannabelle xannabelle
1902 e67c
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaslowlyembrace slowlyembrace

January 16 2018

1999 6ae1
Reposted frommoebius moebius viabepositive bepositive
5694 db71
Reposted fromGIFer GIFer viabepositive bepositive
8086 6688
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaBrainy Brainy
7293 16f1
piece of fat laziness
Reposted fromtojika4 tojika4 viaBrainy Brainy

January 15 2018

6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi viasympatycznysusel sympatycznysusel
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak

January 09 2018

3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz
2192 af19
Reposted fromonlywhite onlywhite viajointskurwysyn jointskurwysyn
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaMezame Mezame
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaAmericanlover Americanlover
0942 0e03 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadogs dogs
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
8896 3837 500
Reposted fromhagis hagis viaidjet idjet
3848 61f4 500
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakotfica kotfica
0640 996c
Reposted frommuszynka muszynka viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl