Tumblelog by Soup.io
  • lifeless
  • ShinzoGekai
  • mrs-cosmos
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

8663 ea9e
Reposted fromallnight allnight viaSeventeenRed SeventeenRed
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viapimpmyheart pimpmyheart
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart

April 21 2018

4796 57b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaFlowialiusz Flowialiusz
Reposted fromshakeme shakeme viaperesekere peresekere
Reposted fromshakeme shakeme viaperesekere peresekere
4928 3392 500
Reposted frombirke birke viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromgruetze gruetze viajointskurwysyn jointskurwysyn

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

1357 84b8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrofa strofa

April 20 2018

Reposted fromFlau Flau
0242 f7bd
Reposted fromursa-major ursa-major
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz
4997 81a0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz

April 19 2018

Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
7014 7f93
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 vialoveandsex loveandsex
Ćwicz wiarę w siebie - ona rośnie jak muskuł.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
3738 9789 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaselsey selsey
„Człowiek mądry podróżuje po to, by odkryć siebie.” 
— James Russell Lowell
Reposted fromavooid avooid viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl