Tumblelog by Soup.io
  • lifeless
  • ShinzoGekai
  • mrs-cosmos
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

9131 6104 500
5720 e636 500
Poezje vol.2
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viasilence89 silence89
7321 9e8f
Reposted fromsassenach sassenach viasilence89 silence89
2390 b20b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagabunia gabunia
Najbardziej irytująca rzecz, jaką możesz zrobić w kłótni, to powiedzieć komuś prawdę.
— Eshkol Nevo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
Czasami nasze serca trochę pękają.
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianergo nergo
Mężczyzna przyglądał się gwiżdżącemu ptaszkowi. Postanowił nawiązać z nim kontakt i również zagwizdał. Ale kanarek natychmiast osowiał i już nigdy się nie odezwał. Bohater przez cały czas zadaje sobie pytanie: cóż on takiego przypadkiem temu ptakowi powiedział? Czy zawiadomił go o śmierci jego odwiecznej miłości?
— Jarosław Mikołajewski w rozmowie z Michałem Nogasiem, "Włosi jakich nie znamy. To oni ratują Europę i chrześcijaństwo", Gazeta Wyborcza Duży Format, 28/17
Reposted from1923 1923 viagabunia gabunia
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viagabunia gabunia
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viagabunia gabunia

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic

July 23 2017

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz

July 21 2017

Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl