Tumblelog by Soup.io
  • lifeless
  • ShinzoGekai
  • mrs-cosmos
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

2014 7c21 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaselsey selsey
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaselsey selsey
6219 dc42
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Za gwiazdy, które słuchają. I marzenia, które się spełniają.
— Dwór Mgieł i Furii
Reposted fromzucha zucha viaAmericanlover Americanlover

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaSeventeenRed SeventeenRed
8453 1563
Reposted fromcountingme countingme viaSeventeenRed SeventeenRed

October 21 2017

3276 d099 500

wasbella102:

London’s smallest shop: A shoe salesman with a 1.2 square meter shoe store. 1900

Reposted fromkimik kimik viasaltwater saltwater
4840 d4b7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasaltwater saltwater
8264 fc2e 500
Reposted fromsaltwater saltwater
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viadzony dzony
When in doubt, lick the door
Reposted fromfabs3 fabs3 viapannadziewanna pannadziewanna
7493 957b 500
:<
Reposted fromxempx xempx
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaOnlyBlue OnlyBlue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl